Terorismus a obtížná cesta k všeobecnému oživení třídního boje

Communist Program, č. 5, 6, 1979